Loading...
Search images, topics etc.
Vietnamese Dictionary Offline

Vietnamese Dictionary Offline

The leading and offline English Vietnamese English Dictionary is now...
4.5
|
100+ Installs
|
12470 Ratings
|
Free

Vietnamese Dictionary Offline Screenshots

Post a Review / Comment.

Vietnamese Dictionary Offline Description

The leading and offline English Vietnamese English Dictionary is now available on Appstore for FREE!

English Vietnamese English Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPhone/iPad/iPod touch with easy-to-use interface, quality contents, advanced search functionality and native pronunciation for English & Vietnamese words. Various dictionaries are integrated with more than up-to-date 700,000 words which is ideal for those who need a comprehensive and authoritative dictionary to study, work, travel or use at home!

Our newest version features many updated, carefully handpicked and qualified contents such as flashcard games, daily conversational phrases with several topics, English listening lessons,... which allow you to enhance your vocabulary and makes learning foreign language easier than ever.

Our app highlights:
► Comprehensive and qualified contents and data:
• Thousands of carefully built and designed phrases and meanings for daily conversation.
• Flashcard games with selected important words for TOEIC,IELTS,etc.
• Idiom dictionary with 2,800 entries
• Daily updated listening lessons to practice your listening and advance your vocabulary

► Advanced functions
• Offline mode allows you to look up words without internet connection.
• Audio pronunciation to find out how to pronounce the words in both English and Vietnamese.
• Support Online Translation for 36 languages
• Saved words to custom your own vocabulary list for review
• Recent words to review looked-up words.
• Smart word searching including spell-check
• Quick link for synonyms, antonyms, hyponyms, ...
• Comprehensive content by many built-in & online dictionaries

► Built-in dictionary:
• English to Vietnamese dictionary with 387,000 entries
• Vietnamese to English dictionary with 42,122 entries
• Vietnamese to Vietnamese dictionary with 30,155 entries
• Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
• Thesaurus with 20,000 entries
• Word list and test modules for GRE, SAT, TOEFL

► Smart Searching
• Wildcard, Anagram & Phonetic search
• Spell-check for English keywords
• Keyword lookup to search within compound words and phrases.

► Note: The dictionary does not required an internet connection except online dictionaries and Online translation.

CONTACT US: If you have any questions, feedbacks or suggestions, please contact us directly at [email protected] Your feedback is worth millions to us!
-------------------
Từ điển Anh - Việt - Anh hàng đầu đã có mặt trên Appstore MIỄN PHÍ!

Anh - Việt - Anh là bộ từ điển hoàn hảo với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, nội dung chất lượng, chức năng tìm kiếm nâng cao và phát âm tiếng bản địa cho tiếng Anh và tiếng Việt. Nhiều loại từ điển khác nhau được tích hợp với hơn 700.000 từ cập nhật, lý tưởng cho những ai cần một từ điển toàn diện để học tập, làm việc, du lịch hoặc sử dụng ở nhà! Học và dịch tiếng Việt đơn giản, chính xác nhất!

Phiên bản mới nhất của chúng tôi có nhiều nội dung mới, được lựa chọn và biên soạn cẩn thận như trò chơi học từ vựng bằng flashcards, cụm từ giao tiếp hàng ngày với nhiều chủ đề, luyện nghe tiếng Anh, ... cho phép bạn nâng cao vốn từ vựng của bạn và làm cho việc học ngoại ngữ dễ dàng hơn hơn bao giờ hết.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT
► Nội dung và dữ liệu chất lượng:
• Từ điển Anh-Việt với 387.000 mục từ.
• Từ điển Việt-Anh với 42.122 mục từ.
• Từ điển Việt-Việt với 30.155 mục từ
• Trọn bộ từ điển Anh-Anh Wordnet 3.0 với 200.000 mục từ.
• Từ điển Đồng-trái nghĩa với 20.000 mục từ.
• Danh sách các từ điển ôn thi GRE, SAT, TOEFL.
• Hàng ngàn cụm từ giao tiếp hàng ngày.
• Trò chơi học từ vựng phổ biến thi TOEIC, IELTS,....
• Từ điển Thành ngữ với 2.800 mục từ.
• Các bài luyện nghe tiếng Anh.
• Tra từ offline
• Phát âm âm thanh chuẩn giọng bản ngữ với phát âm các từ tiếng Anh và tiếng Việt.
• Hỗ trợ dịch tiếng Việt, tiếng Anh.
• Lưu các từ vựng yêu thích để ôn tập lại.
• Lịch sử tra từ để tìm kiếm các từ tra gần đây.

Trending Topics

Connect with us